Διεξαγωγή έρευνας στο πλαίσιο εκπόνησης του “Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων του Δήμου Αγίου Δημητρίου”

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου προχωράει στην εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων για την περιοχή ευθύνης του, εναρμονιζόμενος με την εθνική προσπάθεια προώθησης των “καθαρών” μορφών μετακίνησης.

Ο Δήμος, στο πλαίσιο των πρακτικών συμμετοχικού σχεδιασμού στην εκπόνηση του εν λόγω σχεδίου, πραγματοποιεί έρευνα, προκειμένου να λάβει υπόψη τις προτιμήσεις των κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής.

Οι απόψεις, οι προτιμήσεις, οι ιδέες και οι παρατηρήσεις σας αποτελούν σημαντικά στοιχεία που θα αξιοποιηθούν για έναν ορθολογικό σχεδιασμό στα παρακάτω πεδία:

  • καλύτερη χωροθέτηση των σταθμών στην περιοχή του Δήμου
  • διασφάλιση της βιωσιμότητας των προτεινόμενων λύσεων
  • διαμόρφωση κινήτρων προώθησης των ηλεκτρικών οχημάτων

Λάβετε μέρος στην έρευνα …ΕΔΩ