Δημιουργία Μητρώου Πολιτιστικών Συλλόγων & Φορέων στο Δήμο Αγίου Δημητρίου

Τμήμα Πολιτισμού

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου απευθύνει πρόσκληση εγγραφής στο Μητρώο Καταγραφής  Πολιτιστικών Συλλόγων & Φορέων, το οποίο συστήνεται υπό την εποπτεία της Αντιδημάρχου Πολιτισμού Αγγελικής Σαραβελάκη, με σκοπό την ανάδειξη και προαγωγή της πολιτιστικής δραστηριότητας που συντελείται στην περιοχή μας.

Η σχετική διαδικασία υποβολής αιτήσεων  παρακαλούμε να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις  31 Αυγούστου 2024. 

Η πρόσκληση απευθύνεται σε όλους τους μη κερδοσκοπικούς φορείς, που αναπτύσσουν πολιτιστική δραστηριότητα στα διοικητικά όρια του Δήμου Αγίου Δημητρίου.

Η καταγραφή τους στο μητρώο και οι πληροφορίες που θα τη συνοδεύουν θα βοηθήσουν το Δήμο στην ορθότερη αξιολόγηση και επιδότηση τους  αλλά και στην αποφυγή παράλειψης κάποιου πολιτιστικού φορέα που εδρεύει στον δήμο μας.

Επιπλέον το μητρώο θα συμβάλλει στην καλύτερη επικοινωνία του τμήματος Πολιτισμού του Δήμου μας, με τους πολιτιστικούς φορείς, καθώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει διαθέσιμο ένα τέτοιο αρχείο και είναι επιτακτική ανάγκη να δημιουργηθεί.

Δείτε παρακάτω την Αίτηση Εγγραφής στο Μητρώο.

Αίτηση Εγγραφής στο Μητρώο Φορέων

*   Μετά τη συμπλήρωση της αίτησης την αποστέλλεται στο email: polathl@dad.gr