Δημιουργικές δραστηριότητες στο 14ο Νηπιαγωγείο

Τα παιδιά του 14ου Νηπιαγωγείου Αγίου Δημητρίου, την περίοδο από Δεκέμβριο 2021 έως Ιανουάριο 2022, ασχολήθηκαν με τη 2η Θεματική των Εργαστηριών Δεξιοτήτων “Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία. STE(A)M και Εκπαιδευτική Ρομποτική μέσα από τον Κύκλο του Νερού και την Υδροδυναμική”.
Στο πλαίσιο του εργαστηρίου οι μαθητές και οι μαθήτριες γνώρισαν την αξία του νερού και τη χρησιμότητά του και στη συνέχεια κατασκεύασαν αφίσες προκειμένου να ευαισθητοποιηθεί η τοπική κοινότητα.