Δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου

? Η Πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος, Βασιλεία Αλεξίου διακηρύσσει τη διενέργεια δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου από τον ΟΠΑΠ για τη στέγαση των γραφείων της Διοίκησης και της Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Νομικού Προσώπου.

Προτάσεις θα γίνονται δεκτές από 6 έως 27 Ιουλίου 2020 και ώρα 12:00.-