Δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου

Η Κτηματική Υπηρεσία Αθηνών Ανατολικής Αττικής διακηρύσσει μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση αποθήκης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η οποία θα γίνει την Τρίτη 16-4-2019 από ώρα 11:00 έως 12:00.-