Δημοπρασία για τη μίσθωση χώρου για εγκατάσταση του 1ου ΚΑΠΗ

📢 Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, Μαρία Ανδρούτσου, διακηρύσσει τη διενέργεια μειοδοτικής φανερής προφορικής δημοπρασίας μίσθωσης ισόγειου χώρου (καταστήματος) στην περιοχή του 1ου, 2ου ή 3ου εκλογικού διαμερίσματος του Δήμου Αγίου Δημητρίου για την εγκατάσταση του 1ου ΚΑΠΗ.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που είναι ιδιοκτήτες κατάλληλων ακινήτων σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης να αποστείλουν έγγραφη πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Προτάσεις θα γίνονται δεκτές από 9 έως και 30 Μαρτίου 2020 και ώρα 15:00.-