Δημοπρασία για την εκμίσθωση κυλικείου

Προμήθειες και έργα

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει τη διενέργεια φανερής, πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κυλικείου ιδιοκτησίας του, στη συμβολή των οδών Λήμνου & Γυφτάκη.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα Αγίου Δημητρίου, Αγίου Δημητρίου 55, 2ος όροφος, την Παρασκευή 28 Ιουλίου 2023, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών του Δήμου.
Ώρα έναρξης της δημοπρασίας ορίζεται η 09:30π.μ. και ώρα λήξης η 10:00π.μ.