Δημοπρασία για την εκμίσθωση περιπτέρου

Οικονομική Υπηρεσία

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει τη διενέργεια φανερής, πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του Περιπτέρου στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης αρ. 318.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα Αγίου Δημητρίου, Αγίου Δημητρίου 55, στον 2ο όροφο, την Τρίτη 31-10-2023, ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών εκποίησης, εκμίσθωσης και μίσθωσης πραγμάτων του Δήμου.
Ώρα έναρξης της δημοπρασίας ορίζεται η 09:30π.μ. και ώρα λήξης η 11:30π.μ.