📢 Δημοπρασία για την εκποίηση χρησιμοποιούμενων και ανακυκλούμενων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών

Προμήθειες και έργα

♦ Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου προκηρύσσει επαναληπτική, φανερή, πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία για την εκποίηση χρησιμοποιούμενων και ανακυκλούμενων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.
Η Επαναληπτική Δημοπρασία θα διεξαχθεί την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022, στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Αγίου Δημητρίου (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου – Αγίου Δημητρίου 55, 2ος όροφος), με ώρα έναρξης την 10:00 π.μ. και ώρα λήξης των προσφορών την 11:00 π.μ.