Δημοπρασία για την εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων

Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου προκηρύσσει πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που θα περισυλλεχθούν από καταγεγραμμένα σημεία του Δήμου, με τελικό σκοπό την παράδοσή τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΟΤΚΖ.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Αγίου Δημητρίου, οδός Αγίου Δημητρίου 55, την Τρίτη 12 Ιουλίου 2022.
Ώρα έναρξης της δημοπρασίας ορίζεται η 10:00 π.μ. και ώρα λήξης η 10:30 π.μ.