📢 Δημοπρασία για την εκποίηση κινητών πραγμάτων (μηχανήματα, κάδοι πλαστικοί, πλαστικά αντικείμενα, scrap μετάλλου) και χρησιμοποιημένων συσσωρευτών

Προμήθειες και έργα

♦ Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου προκηρύσσει επαναληπτική, φανερή, πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία για την εκποίηση κινητών πραγμάτων (μηχανήματα, κάδοι πλαστικοί, πλαστικά αντικείμενα, scrap μετάλλου) και χρησιμοποιημένων συσσωρευτών οχημάτων-μηχανημάτων του Δήμου.
Η Επαναληπτική Δημοπρασία θα διεξαχθεί την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022, στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Αγίου Δημητρίου (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου – Αγίου Δημητρίου 55, 2ος όροφος), με ώρα έναρξης την 10:00 π.μ. και ώρα λήξης των προσφορών την 11:00 π.μ.