Ανακοίνωση για Πρόσληψη Προσωπικού (ΙΔΟΧ) σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

2024 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 2024

Να σημειωθεί ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ( protocol@dad.gr ) και η προθεσμία υποβολής τους  ξεκινά  04/07/2024 και λήγει 17/07/2024.