Αντιδήμαρχοι

Άγγελος Γαβαλάς
Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών

 

Νικόλαος Συρράκος
Αντιδήμαρχος
Περιβάλλοντος
& Πολιτικής Προστασίας

 

Αναστάσιος Αδαμόπουλος
Αντιδήμαρχος
Πρασίνου

 

 

Αναστάσιος Σοφιανόπουλος
Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Υπηρεσιών

Σπήλιος Διαβολίτσης
Αντιδήμαρχος
Ποιότητας Ζωής