Δωρεάν καρδιολογικός έλεγχος, στα Δημοτικά Ιατρεία

Προληπτική Ιατρική

Το Τμήμα Υγείας & Πρόνοιας του Δήμου Αγίου Δημητρίου, σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιολογίας (ΕΛΙΚΑΡ), διοργανώνουν δωρεάν έλεγχο – εκτίμηση καρδιαγγειακού κινδύνου για τους/τις κατοίκους του Δήμου.

Η δράση περιλαμβάνει δωρεάν μέτρηση

• ΟΛ. ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗΣ
• ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
• ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΡΥΘΜΟΥ
και θα πραγματοποιηθεί στα Δημοτικά Ιατρεία (Θεσσαλίας 10)
► Πέμπτη 28-9-2023, από ώρα 9:00 έως 15:30
► Παρασκευή 29-9-2023, από ώρα 9:00 έως 15:30.

Μπορούν να λάβουν μέρος όλοι και όλες οι κάτοικοι του Αγίου Δημητρίου, κλείνοντας ραντεβού στο τηλ.: 2109755163.