Δράση ενημέρωσης – πρόληψης – εξέτασης για τον ιό HIV και τις Ηπατίτιδες B & C

🔴 Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021, η πρώτη δράση της Ανθρωπιστικής Οργάνωσης Praksis σε συνεργασία με το Δήμο Αγίου Δημητρίου, στο πλαίσιο των προγραμμάτων της Ανθρωπιστικής Οργάνωσης για τη Δημόσια Υγεία, μέσω της Κινητής Μονάδας με σκοπό το τρίπτυχο ενημέρωση – πρόληψη – εξέταση για τον ιό HIV και τις Ηπατίτιδες B & C.
Η δράση τελεί υπό την καθοδήγηση εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού, αποτελούμενου από γιατρούς, ψυχολόγους και κοινωνικούς επιστήμονες.

Οι δειγματοληψίες / εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν ήταν δέκα με την κάθε εξέταση να διαρκεί περίπου 10-12 λεπτά. Η εξέταση έγινε ανώνυμα και εμπιστευτικά, χωρίς ραντεβού, και με άμεσο αποτέλεσμα, ενώ απευθύνθηκε σε όλους τους ανθρώπους χωρίς διακρίσεις.

Παράλληλα διαμοιράστηκε από το επιστημονικό προσωπικό ενημερωτικό υλικό που δίνει τη δυνατότητα στους/στις ενδιαφερόμενους/ες για γρήγορη και έγκυρη ενημέρωση γύρω από τον ιό HIV και τις Ηπατίτιδες B & C.

Σημειώνεται ότι καθ’ όλη τη διαδικασία διεξαγωγής των test, λήφθηκαν όλα τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας από την πανδημία Covid –19.

🤝 Η συνεργασία του Δήμου Αγίου Δημητρίου με την Ανθρωπιστική Οργάνωση PRAKSIS θα συνεχιστεί σε βάθος χρόνου.