Εγγραφή μαθητών και μαθητριών στην Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑ.Σ) και στην Πειραματική Επαγγελματική Σχολή (Π.ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ για το σχολικό έτος 2022-23

Επαγγελματική Εκπαίδευση

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στην Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑ.Σ) και στην Πειραματική Επαγγελματική Σχολή (Π.ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ για το σχολικό έτος 2022-2023.

► Η ΕΠΑ.Σ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ παρέχει σπουδές σε εννέα (9) ειδικότητες με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας και οι οποίες είναι οι εξής:
– ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
– ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ- ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
– ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ- ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΦΥΣ. ΑΕΡΙΟΥ)- ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ- ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
– ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ.

► Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι γεννήθηκαν τα έτη 1993-2007 (15-29 ετών) και είναι κάτοχοι τουλάχιστον Απολυτηρίου Γυμνασίου.
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr με τους κωδικούς TAXISnet → ΕΔΩ.