Εγκρίθηκε ο Ισολογισμός του Δήμου Αγίου Δημητρίου

Προϋπολογισμοι – Έργα

Κατά την ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τη Δευτέρα 27-6-2022, με την υπ’ αρ. 88/2022 απόφαση εγκρίθηκε ο Ισολογισμός του Δήμου Αγίου Δημητρίου για τη χρήση 2020 (οικονομικό έτος 2021).

Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος oι Ελεγκτές Ορκωτοί Λογιστές κ. Σταύρος Σαλούστρος και Τηλέμαχος Χαιρέτης, ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Δημήτριος Συκαράς, η Προϊσταμένη του Τμήματος Λογιστικού κ. Ελίνα Καλπινέλλη και η υπάλληλος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου κ. Αγγελική Νταβλούρου.

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών, Ιωάννης Παναγόπουλος, ο οποίος εισηγήθηκε τον Ισολογισμό για το έτος 2020, κατά την έναρξη της ομιλίας του επισήμανε:
“Στον Ισολογισμό του Δήμου μας αποτυπώνονται οι δύο ρόλοι της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο αναπτυξιακός και ο διαχειριστικός. Ο αναπτυξιακός ρόλος αποτυπώνεται από το ενεργητικό και συγκεκριμένα από το σύνολο των παγίων, στοιχείων και εγκαταστάσεων, ενώ ο δε διαχειριστικός αποτελείται από το κυκλοφορούν ενεργητικό αλλά και το παθητικό, έχοντας λάβει υπόψη τις προβλέψεις και τις υποχρεώσεις”.

Δείτε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου → ΕΔΩ.
► Δείτε τον εγκεκριμένο ισολογισμό 2020 → ΕΔΩ.