Έκκληση για περιορισμό της απόθεσης απορριμμάτων στους κάδους

Καθαριότητα - Πράσινο

Κατόπιν απόφασης του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ), κλειστή θα παραμείνει προσωρινά η χωματερή της Φυλής, λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή.
► Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Δήμου Αγίου Δημητρίου απευθύνει έκκληση στους πολίτες, να μην αποθέτουν απορρίμματα στους κάδους, καθώς και ογκώδη και προϊόντα κλαδεμάτων, μέχρι να επαναλειτουργήσει ο ΧΥΤΑ, δεδομένου ότι θα υπάρχει αδυναμία αποκομιδής τους και κίνδυνος για τη δημόσια υγεία.