Ένα ακόμη βήμα για την ολοκλήρωση σημαντικών έργων του Δήμου Αγίου Δημητρίου

Δελτίο Τύπου

Υπογράφτηκαν από τη Δήμαρχο Μαρία Ανδρούτσου και το Διευθυντή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων Γιώργο Κουλτούκη, οι συμβάσεις για τη χρηματοδότηση έργων και προμηθειών που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ.

► Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου θα επιχορηγηθεί με 12,4 εκατ. ευρώ για την Αστική Αναζωογόνηση, όπου εντάσσονται τα δυο εμβληματικά έργα: η ανάπλαση του Πάρκου Ασυρμάτου και η ανέγερση του Κολυμβητηρίου με τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα κοινόχρηστου χώρου.

► Επίσης θα χρηματοδοτηθεί με 1,3 εκατ. ευρώ, για τη δράση της ηλεκτροκίνησης που αφορά σε προμήθεια ηλεκτρικών mini-bus, μηχανικού σαρώθρου και 5 επί πλέον οχημάτων.