Ενημέρωση για τα ΙΕΚ της ΔΥΠΑ

Τα Ι.Ε.Κ της Δ.ΥΠ.Α. (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης είναι δημόσια και εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς. Συνολικά λειτουργούν 31 ΙΕΚ σε όλη την Ελλάδα, με 47 σύγχρονες ειδικότητες, όπου φοιτούν 3.800 σπουδαστές/ριες.

Στόχος των Ι.Ε.Κ της Δ.ΥΠ.Α είναι να παρέχουν ποιοτική αρχική επαγγελματική κατάρτιση που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της οικονομίας και να εξασφαλίζουν στους καταρτιζόμενους δεξιότητες, μέσω της παροχής επιστημονικών, πρακτικών, επαγγελματικών και τεχνικών γνώσεων, που θα διευκολύνουν την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ της Δ.ΥΠ.Α είναι διάρκειας πέντε εξαμήνων, επιμερισμένη σε
τέσσερα εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης, συνολικής διάρκειας 960 ωρών. Τα Ι.Ε.Κ της Δ.ΥΠ.Α εξασφαλίζουν στους αποφοίτους (μετά από εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης) Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 5.

Δικαίωμα εγγραφής στα Ι.Ε.Κ της Δ.ΥΠ.Α έχουν:
► Στο Α΄ εξάμηνο, οι απόφοιτοι της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή των Γ.Ε.Λ και ΕΠΑ.Λ, καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

► Η κατάρτιση των αποφοίτων της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΕΠΑ.Λ.), καθώς και των κατόχων ισότιμων τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης, διαρκεί από δύο (2) μέχρι τρία (3) εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένης σε αυτά της περιόδου πρακτικής άσκησης ή μαθητείας, εφόσον πρόκειται για τίτλο σε ειδικότητα του επαγγελματικού τομέα από τον οποίο αποφοίτησαν από το ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμη δομή δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Οι εγγραφές, οι ανανεώσεις εγγραφών και οι κατατάξεις σπουδαστών στα ΙΕΚ, πραγματοποιούνται από 1 έως 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

Η εισαγωγή των υποψηφίων καταρτιζομένων στα Ι.Ε.Κ. της Δ.ΥΠ.Α πραγματοποιείται με δύο τρόπους:
► Μέσω Παράλληλου Μηχανογραφικού.
► Με υποβολή Ηλεκτρονικής Αίτησης, μέσω του gov.gr.

Οι προσφερόμενες ειδικότητες και τα Ι.Ε.Κ της Δ.ΥΠ.Α είναι διαθέσιμα στο σύνδεσμο https://www.dypa.gov.gr/iek-oaed-arkhiki-epaghghelmatiki-katartisi.

Οι ειδικότητες στο Ι.Ε.Κ Καλαμακίου της Δ.ΥΠ.Α είναι οι εξής:

• Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα, Web Designer, Developer, Video Games).
• Τεχνικός Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών.
• Στέλεχος Οικονομίας & Διοίκησης στον Τομέα της Ναυτιλίας.
• Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου.
• Τεχνολογίες Επικοινωνίας & Πληροφοριών στην Ταξιδιωτική Βιομηχανία.
• Στέλεχος Μονάδων Φιλοξενίας.
• Φύλακες Μουσείων & Αρχαιολογικών Χώρων.

Η Κατάρτιση στο Ι.Ε.Κ Καλαμακίου της Δ.ΥΠ.Α διεξάγεται καθημερινά κατά τις πρωινές ώρες (08:30 -14:45).
Πληροφορίες
Ι.Ε.Κ. Καλαμακίου Δ.ΥΠ.Α
Δωδεκανήσου 6-12, 17456 ΄Άλιμος (Είσοδος από Ρόδου 4)
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-9704344, 210-9963721