Ενημέρωση για τη λήψη μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας από από δασικές πυρκαγιές

Πολιτική Προστασία

 

Στα πλαίσια των δράσεων ετοιμότητας της Περιφέρειας Αττικής και ενόψει της επερχόμενης αντιπυρικής περιόδου, σας γνωρίζουμε ότι, στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Αττικής (www.patt.gov.gr) στη θεματική ενότητα με μορφή εικόνας (banner) «Θέματα Πολιτικής Προστασίας», ή ακολουθώντας τη διαδρομή

-Κοινωνία -Πολιτική Προστασία – Ενημερωνόμαστε και προστατευόμαστε,

υπάρχει αναρτημένο υλικό για την ενημέρωση των υπηρεσιών και των πολιτών για θέματα πολιτικής προστασίας (Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, οδηγίες αυτοπροστασίας των πολιτών, χρήσιμοι σύνδεσμοι κλπ).