Ενημερωτικές ομιλίες για τον κορωνοϊό στα ΚΑΠΗ του Δήμου

Στο πλαίσιο της γενικότερης ενημερωτικής εκστρατείας για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού, ο ιατρός κ. Γ. Σούλης, θα πραγματοποιήσει ομιλίες στα ΚΑΠΗ του Δήμου, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Κ.Α.Π.Η

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΩΡΑ

Α’ Κ.ΑΠ.Η

04/03/2020

08.30 Π.Μ.

Β’ Κ.ΑΠ.Η

04/03/2020

11:00 Π.Μ

Γ’ Κ.ΑΠ.Η

04/03/2020

10:30 Π.Μ

Δ’ Κ.ΑΠ.Η

04/03/2020

09:00 Π.Μ

Ε’ Κ.ΑΠ.Η

06/03/2020

08:30 Π.Μ