Ενημερωτικό φυλλάδιο για τις υπηρεσίες των ΚΕΠ

ΚΕΠ

Tο φυλλάδιο του ΚΕΠ, αποτελεί ένα ακόμη εργαλείο για την ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση του πολίτη. Δείτε το φυλλάδιο παρακάτω.