Επαναχρησιμοποίησε! – Δες τα σκεύη σου αλλιώς!

Δελτίο τύπου του E.E.E.EK.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – EWWR • 20-28/11/21
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕ – ΔΕΣ ΤΑ ΣΚΕΥΗ ΣΟΥ ΑΛΛΙΩΣ

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για τη Μείωση των Αποβλήτων, το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Αγίου Δημητρίου προσκαλεί τα σχολεία του Δήμου Αγίου Δημητρίου να δράσουν για να διαμορφώσουν μαζί κυκλικές κοινότητες με στόχο την πρόληψη της παραγωγής απορριμμάτων.

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για τη Μείωση των Αποβλήτων (EWWR) είναι η μεγαλύτερη εκστρατεία για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την πρόληψη των αποβλήτων στην Ευρώπη.

Με την υποστήριξη του Δήμου Αγίου Δημητρίου και του Γραφείου Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ’ Αθήνας, φιλοδοξούμε να δημιουργήσουμε μια κοινότητα ευαισθητοποίησης με βάση την προσέγγιση της κυκλικής οικονομίας με σκοπό τη μετάβαση προς βιώσιμα πρότυπα κατανάλωσης και παραγωγής ώστε να επιτευχθούν στόχοι μηδενικών αποβλήτων.

Οργανώνουμε δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης που έχουν ως αντικείμενο την επαναχρησιμοποίηση υλικών που προέρχονται από παλιά, χρησιμοποιημένα μαγειρικά σκεύη ή εργαλεία και την τελική μεταποίησή τους σε χρηστικά αντικείμενα όπως κορνίζες, φωτιστικά, κρεμάστρες, ρολόγια, γλάστρες κ.ά.

Με το σύνθημα “Δες τα σκεύη σου αλλιώς” τονίζεται η αξία και τα οφέλη της επαναχρησιμοποίησης, δίνοντας παράλληλα έμφαση στον κοινωνικό χαρακτήρα της δράσης αποσκοπώντας στην υποστήριξη ευπαθών μαθητικών ομάδων.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν βιωματικές δράσεις στο πλαίσιο της πράσινης επιχειρηματικότητας με κοινωνικό προσανατολισμό οι οποίες θα παρουσιαστούν από μαθητές του ειδικού σχολείου μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας webex για το διάστημα 22-26/11/21.

Την ίδια περίοδο θα τοποθετηθούν στα συνεργαζόμενα σχολεία ειδικοί κάδοι συλλογής (με την υποστήριξη της No Waste 21) για την επαναχρησιμοποίηση οικιακών σκευών και εργαλείων, ενώ θα ακολουθήσει προώθηση των δράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με σκοπό την ενθάρρυνση όλων των  ομάδων-στόχων να ενημερωθούν και να συνδράμουν στην μείωση της άσκοπης κατανάλωσης, εστιάζοντας στο να δώσουν δεύτερη ζωή στα ήδη υπάρχοντα προϊόντα.

Πιστεύουμε ότι μικρές, τοπικές, δίκαιες, και χωρίς αποκλεισμούς κυκλικές κοινότητες μπορούν να παίξουν μεγάλο ρόλο στην ώθηση της Ευρώπης προς ένα βιώσιμο μέλλον.