Επαναληπτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου

Η Πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος, Βασιλεία Αλεξίου, διακηρύσσει τη διενέργεια επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση γραφείων του οργανισμού και της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αγίου Δημητρίου.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες που είναι ιδιοκτήτες/τριες κατάλληλων ακινήτων, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, να αποστείλουν έγγραφη πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Η προθεσμία υποβολής προτάσεων ορίζεται από 15 Σεπτεμβρίου έως και 5 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 12:00.-