Επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση ακινήτου εντός του Δημοτικού Κοιμητηρίου

Ο Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, Μαρία Ανδρούτσου, προκηρύσσει επαναληπτική, φανερή, πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση ακινήτου ευρισκόμενου εντός του Δημοτικού Κοιμητηρίου του Δήμου, το οποίο χρησιμοποιείται ως ΚΥΛΙΚΕΙΟ, προοριζόμενο να εξυπηρετεί κατά τις κηδείες, μνημόσυνα, λοιπές επετείους και επισκέψεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.270/81.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα Αγίου Δημητρίου, Αγίου Δημητρίου 55, στο 2ο όροφο, τη Δευτέρα 21-2-2022, ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών εκποίησης, εκμίσθωσης και μίσθωσης πραγμάτων του Δήμου. Ώρα έναρξης της δημοπρασίας ορίζεται η 12:00 και ώρα λήξης η 13:00.