Επεκτείνεται η εφαρμογή του προγράμματος διαχείρισης βιοαποβλήτων

Ανακύκλωση

Άλλη μια χρηματοδότηση που αφορά στο περιβάλλον και την ανακύκλωση εγκρίθηκε για το Δήμο Αγίου Δημητρίου.
Η Πράξη αφορά στη «Χωριστή Διαχείριση Βιοαποβλήτων» και εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α 2014 – 2020.

Το έργο που εγκρίθηκε για το Δήμο, αφορά στην εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισης βιοαποβλήτων και περιλαμβάνει:

► Δράσεις διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων και μεταφοράς τους για περαιτέρω διαχείριση στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης Κομποστοποίησης.
► Δ
ράσεις επιτόπιας οικιακής κομποστοποίησης.
► Δ
ράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών

Για την υλοποίηση των δράσεων αυτών εγκρίθηκε η χρηματοδότηση για:

  • Προμήθεια ειδών για την ανάπτυξη προγράμματος χωριστής διαχείρισης βιοαποβλήτων (βιοδιασπώμενες σακούλες και κάδους συλλογής βιοαποβλήτων διαφόρων μεγεθών).
  • Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τη χωριστή διαχείριση Βιοαποβλήτων. Συγκεκριμένα: ένα απορριμματοφόρο βιοαποδομήσιμων, ένα ανατρεπόμενο φορτηγό με γερανό και αρπάγη, μια ρυμουλκούμενη κλαδοθρυμματιστική μονάδα.
  • Προμήθεια κομποστοποιητών ταχείας απόδοσης για την ανάπτυξη και λειτουργία προγράμματος χωριστής διαχείρισης βιοαποβλήτων. Συγκεκριμένα: προμήθεια τεσσάρων Μηχανικών Κομποστοποιητών Βιοαποβλήτων με σύστημα εκροής βιολιπάσματος.
  • Ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη χωριστή διαχείριση των βιοαποβλήτων.

Το σύνολο της χρηματοδότησης ανέρχεται στα 1.337.414 €, ενώ η ημερομηνία έναρξης της πράξης ορίζεται στα τέλη Φεβρουαρίου και η ολοκλήρωσή της το Δεκέμβριο του 2023. 

Με την ένταξη του Δήμου στη χρηματοδότηση του συγκεκριμένου προγράμματος, επεκτείνονται οι προσπάθειες διαχείρισης των βιοαποβλήτων – κομποστοποίηση και στις οικίες και τα νοικοκυριά του Δήμου, αφού πρόγραμμα επαγγελματικής κομποστοποίησης με καφέ κάδους στην εστίαση, τους μικρούς παραγωγούς και τις λαϊκές, είναι σε εξέλιξη στο Δήμο Αγίου Δημητρίου τον τελευταίο χρόνο σε συνεργασία με τον ΕΔΣΝΑ.