Επιχορήγηση ζημιών από τα πλημμυρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν από τις 14 Οκτωβρίου 2021

➡️  Όπως ανακοίνωσε με επιστολή της, στις 19-10-2021, η Αντιπεριφερειάρχης Δήμητρα Νάνουβιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, άλλες επιχειρήσεις και φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που εδρεύουν στα διοικητικά όρια των Δήμων της Περιφέρειας και οι οποίες υπέστησαν ζημιές από τα πλημμυρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στις 14.10.2021, μπορούν να υποβάλουν αίτηση προς την Δ/νση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία καταγραφής και αποτίμησης ζημιών και να ακολουθήσει η επιχορήγησή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4797/2021 (ΦΕΚ 66 Α).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών στα τηλ. 2132100186 και 2132100192, ενώ η αποστολή των αιτήσεων μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά στο email anaptyksint1@patt.gov.gr.