Επίσημα αποτελέσματα Δημοτικών Εκλογών 2019

Δείτε παρακάτω τα επίσημα αποτελέσματα της 1ης και 2ης Κυριακής των δημοτικών εκλογών της 26ης Μαΐου και 2ας Ιουνίου 2019 στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, καθώς και τα επίσημα αποτελέσματα του αριθμού των σταυρών που έλαβαν οι υποψήφιοι/ες Δημοτικοί/ες Σύμβουλοι, όπως ανακοινώθηκαν από το Πρωτοδικείο Αθηνών.-