Ερώτηση του βουλευτή Γιάννη Μπαλάφα για την παραχώρηση χρήσης κτιρίου στον Δήμο Αγίου Δημητρίου

Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2022

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Κ. Καραμανλή

Θέμα: «Παραχώρηση χρήσης κτιρίου στον Δήμο Αγίου Δημητρίου»

Με την παρούσα Ερώτησή μας θέτουμε το ζήτημα της παραχώρησης στον Δήμο Αγίου Δημητρίου κτιρίου το οποίο έχει διατεθεί στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) από τον Δήμο για τη δημιουργία Μουσείου Ηλεκτρονικών Συστημάτων Αεροναυτιλίας και το οποίο βρίσκεται εντός του δημοτικού χώρου του Πάρκου «Ελευθέριος Βενιζέλος» (Ασύρματος).

Από την πλευρά του ο Δήμος, όλο το προηγούμενο διάστημα, με βάση τη δέσμευσή του για την αξιοποίηση του ακινήτου ως κοινόχρηστο χώρο, μερίμνησε για την εκπόνηση μελέτης η οποία υποβλήθηκε στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών, την οποία ενέκρινε το ΥΠΕΣ.

Στη συνέχεια, το Υπουργείο Εσωτερικών με την υπ’ αριθμό 11280/2021/07-04-2022 απόφασή του ενέκρινε την ένταξη του έργου της ανάπλασης του Ασυρμάτου.

Ο Δήμος έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασίες αδειοδότησης του έργου.   

Να σημειωθεί ότι έχουν συμπληρωθεί δύο χρόνια, χωρίς καμία ενημέρωση για ενέργειές σας, ενώ ο Δήμος σχεδιάζει να προχωρήσει στη δημοπράτηση του έργου ανάπλασης του Ασυρμάτου. 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

Εάν προτίθεται να αποδεσμεύσει το κτίριο από την ΥΠΑ και να το παραχωρήσει στον Δήμο, προκειμένου να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο της συνολικής αναβάθμισης του πάρκου «Ελευθέριος Βενιζέλος» (Ασύρματος), όπως και το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμό 120/2022 ομόφωνη απόφασή του έχει ζητήσει.

Ο ερωτών βουλευτής
Μπαλάφας Γιάννης