11η/2020 συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνεδριάζει, διά ζώσης κεκλεισμένων των θυρών στο δημοτικό κατάστημα, τη Δευτέρα 28-9-2020 και ώρα 8:00.-