Η Άννα Αθανασιάδη – Βρετού επανέρχεται στα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Μετά την παραίτηση του Πάνου Μπαντούνα και του Κώστα Χριστοδουλή που ήταν ο πρώτος επιλαχών στη σειρά εκλογής των υποψηφίων της δημοτικής κίνησης ΑλλάΖΟΥΜΕ την ΠΟΛΗ, κατά τις τελευταίες δημοτικές εκλογές του 2019, η Άννα Βρετού αναλαμβάνει καθήκοντα Δημοτικής Συμβούλου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου μέχρι το τέλος της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, στις 31-12-2023.

Η Άννα Αθανασιάδη – Βρετού, που έδωσε τον προβλεπόμενο όρκο ενώπιον της Δημάρχου Μαρίας Ανδρούτσου στις 17-11-2022, εκλέχθηκε για πρώτη φορά Δημοτική Σύμβουλος το 2010 με την παράταξη ΑλλάΖΟΥΜΕ την ΠΟΛΗ. Διετέλεσε μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, Γραμματέας της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής και Αντιπρόεδρος στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ). Το 2014 επανεκλέχθηκε και διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος, καθώς και μέλος σε πολλές επιτροπές του Δήμου.