Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων

Οικονομική Υπηρεσία

Με το θέμα της εφαρμογής των νέων αντικειμενικών αξιών στα ακίνητα, που έχει προκαλέσει παράλογη αύξηση στις υποχρεώσεις των φορολογουμένων πολιτών, ασχολήθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο κατά την 15η συνεδρίασή του στις 30-11-2022.

► Στη σχετική εισήγηση της Δημάρχου Μαρίας Ανδρούτσου προς το σώμα, μεταξύ άλλων αναφέρονται:

«Στις 13 ζώνες του Δήμου Αγίου Δημητρίου, η μέση αύξηση των τιμών τους ήταν 81% σε σχέση με το 2018 και 63% σε σχέση με το 2019, ενώ είναι χαρακτηριστική η αύξηση κατά 117% σε σχέση με το 2018 και 95% σε σχέση με το 2019 στη Ζώνη ΙΓ (Μεγάλου Σπηλαίου – Ασυρμάτου – Αρματολών – Ηπείρου – Καλλικράτους – Μεγάλου Σπηλαίου)!

Ενδεικτικά παρατίθεται ο παρακάτω πίνακας:

Η εφαρμογή των νέων αντικειμενικών αξιών από 1η Ιανουαρίου 2022 προκάλεσε μεγάλες αυξήσεις στις μεταβιβάσεις των ακινήτων, στις πληρωμές φόρων, αλλά και στον υπολογισμό των αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης (τεκμήρια), που αφορούν στο τεκμήριο της  κατοικίας.

Η αντικειμενική αξία ενός ακινήτου, είναι συνδεδεμένη στο φορολογικό μας σύστημα με τον υπολογισμό φόρων και τελών, αλλά και με το περιουσιακό κριτήριο για τον υπολογισμό εκπτώσεων και την απόδοση επιδομάτων στους φορολογουμένους.
Οι υπερβολικά μεγάλες αυξήσεις στις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων οδήγησαν σε παράλογη αύξηση των φορολογικών υποχρεώσεων των συμπολιτών μας, καθώς τόσο ο ΕΝΦΙΑ, όσο και πλήθος άλλων φόρων σχετίζονται με αυτές.

 Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Οι φόροι μεταβίβασης ακινήτων
 • Το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας
 • Τα τέλη υπέρ Ταμείου Νομικών
 • Το πρόσθετο τέλος μεταγραφής συμβολαίων
 • Το τέλος εγγραφής ακινήτων στο Κτηματολόγιο
 • Τα πολεοδομικά πρόστιμα διατήρησης αυθαιρέτων κτισμάτων
 • Οι εισφορές σε γη και χρήμα για την ένταξη ακινήτων στα σχέδια πόλεων κ.ά.

Εκτός επιδομάτων και παροχών επίσης έμεινε πλήθος ευάλωτων νοικοκυριών. Πλήθος καταγγελιών από συμπολίτες μας με μηδενικά ή πενιχρά εισοδήματα που έχασαν:

 • Το δικαίωμα είσπραξης του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (πρώην ΚΕΑ)
 • Το επίδομα στέγασης
 • Το δικαίωμα ένταξης στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο
 • Τον μειωμένο ΕΝΦΙΑ κ.ά. 

Είναι αδιανόητο επίσης ανάπηροι συμπολίτες μας να χάνουν επιδόματα που τα έχουν τόση ανάγκη, επειδή ανέβηκε η αντικειμενική αξία του σπιτιού τους.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλει να υπερασπίζεται το κοινωνικό σύνολο και να διεκδικεί να προστατεύονται ευάλωτες ομάδες, ενώ τα βάρη της φορολογίας πρέπει να επιμερίζονται στα υψηλά εισοδήματα, στους έχοντες και κατέχοντες.

Επειδή λοιπόν από κανένα στοιχείο δεν προκύπτει βελτίωση της οικονομικής δραστηριότητας και της αγοράς ακινήτων στο Δήμο μας, όχι μόνο το τελευταίο αλλά και τα προηγούμενα έτη, αντιθέτως μάλιστα εξακολουθεί να υπάρχει σχετική στασιμότητα στην οικοδομική δραστηριότητα. 

Οι σημερινές αντικειμενικές αξίες των ακινήτων είναι πολύ μεγαλύτερες από τον Μέσο Όρο της αγοραίας τιμής κάθε ζώνης, όπως καλά γνωρίζουμε από τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε τοπικό επίπεδο (αγοραπωλησίες ακινήτων, απαλλοτριώσεις-προσκυρώσεις, μισθώσεις κ.λπ.). 

Συμπερασματικά, προτείνουμε την μείωση των τιμών των αντικειμενικών αξιών, ώστε να επανέλθουν στα ίδια επίπεδα που βρίσκονταν μέχρι και την 31-12-2018 και να αποτυπώνουν υγιώς την πραγματικότητα στην αγορά, χωρίς στρεβλώσεις». 

Μετά από σχετική συζήτηση το Δημοτικό Συμβούλιο, με ομόφωνη απόφασή του (180/2022) γνωμοδότησε υπέρ της μείωσης των τιμών των αντικειμενικών αξιών, ώστε να επανέλθουν στα ίδια επίπεδα που βρίσκονταν μέχρι και την 31-12-2018 και να αποτυπώνουν υγιώς την πραγματικότητα στην αγορά, χωρίς στρεβλώσεις.

► Δείτε επίσης:
• Αναλυτικό υπόμνημα.
• 
Χάρτης «Χρήσεων γης» και «Τιμών ζώνης» κάθε περιοχής.