Ημερίδα ενδοσχολικής επιμόρφωσης και συνεκπαίδευσης

Γυμνάσια

«ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΙΚΑΝΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ»

Το Εσπερινό Γυμνάσιο Αγίου Δημητρίου, το ΚΠΕ/Κ.Ε.ΠΕ.Α Δραπετσώνας, το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών Δήμου Αγίου Δημητρίου και ο Εξωραϊστικός, Πολιτιστικός και Οικολογικός Σύλλογος «Ασύρματος» συνδιοργανώνουν την Ημερίδα Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης και Συνεκπαίδευσης «Δικαιώματα, Βιώσιμη Ανάπτυξη και Διαπολιτισμικά Ικανός Πολίτης» τη Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023 (και σε ώρες του σχολικού προγράμματος) στο Εσπερινό Γυμνάσιο Αγ. Δημητρίου.

Στην ημερίδα θα υλοποιηθούν επιλεγμένα εργαστήρια από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΚΠΕ/Κ.Ε.ΠΕ.Α. Δραπετσώνας «Ζώντας σε μια βιώσιμη πόλη: από τα Δικαιώματά μας στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης ΟΗΕ» με τους μαθητές και τις μαθήτριες του Εσπερινού Γυμνασίου Αγίου Δημητρίου, καθώς και μαθητές/ήτριες μεταναστευτικού και προσφυγικού υποβάθρου να συνεργάζονται σε μεικτές ομάδες εργασίας και να συζητούν για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη βιώσιμη πόλη.

Η Ημερίδα δίνει έμφαση σε δραστηριότητες που ενισχύουν τις δεξιότητες ενός διαπολιτισμικά ικανού πολίτη, που μπορεί να ζει μαζί με άλλους και να λειτουργεί δημοκρατικά μέσα σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία, καθώς εστιάζει στην έννοια της βιώσιμης πόλης και στις αξίες της αειφορίας, της συνεργασίας και της αλληλεγγύης.