Κατανομή θέσεων της εμποροπανήγυρης 20, 21 και 22 Μαΐου 2019

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της κλήρωσης για την κατανομή των θέσεων της εμποροπανήγυρης, που θα πραγματοποιηθεί κατά τις ημέρες 20, 21 και 22 Μάϊου 2019, εν όψει της θρησκευτικής εορτής των Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης και σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 17268/08-05-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Κληρώσεων Εμποροπανηγύρεων,
ανακοινώνονται οι κληρωθέντες επιτυχόντες και επιλαχόντες.-