Καθαρισμός και απολύμανση του Δημοτικού Κοιμητηρίου

? Καθαρισμός και απολύμανση του Δημοτικού Κοιμητηρίου, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 17 Μαρτίου 2020, στο πλαίσιο των γενικότερων προληπτικών μέτρων που λαμβάνονται αυτή την εποχή για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού.-