Καθαρισμός του ρέματος Πικροδάφνης

Με την άψογη συνεργασία του Τμήματος Πρασίνου του Δήμου Αγίου Δημητρίου και της Περιφέρειας Αττικής, συνεργεία της δεύτερης εργάζονται καθημερινά, καθαρίζοντας την κοίτη του ρέματος της Πικροδάφνης, εντός των ορίων του Δήμου.

Ο καθαρισμός, που γίνεται με τα χέρια, περιλαμβάνει την απομάκρυνση καλαμιών και φερτών υλικών, που φράσουν την κοίτη του ρέματος αυξάνοντας τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων  και δυσχεραίνοντας το πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών.

Οι εργασίες ξεκίνησαν από το ύψος της λ. Βουλιαγμένης και μέχρι την Κυριακή 6 Ιουνίου 2021 που έχει προγραμματισθεί η δράση καθαρισμού των εθελοντών/ριών του Δήμου, θα έχουν ολοκληρωθεί.