Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το 2022

Με απόφαση της Δημάρχου Αγίου Δημητρίου (αρ. πρ.: 31083/26-11-2021) καθιερώνεται υπερωριακή εργασία, καθώς και νυχτερινή και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες απασχόληση για το προσωπικό του Δήμου για το έτος 2022.