Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας σε περίπτωση πυρκαγιάς

Με εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας δίνονται αναλυτικές και πολύ χρήσιμες πληροφορίες και οδηγίες προς τις αρχές, τις οποίες καλό είναι να γνωρίζουν και οι πολίτες, ώστε σε περίπτωση πυρκαγιάς να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι που μπορεί να απειλήσουν ανθρώπινες ζωές.-