Λογοθεραπευτική αξιολόγηση στα παιδιά των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο πλαίσιο της ολιστικής προσέγγισης, που αφορά στη μέριμνα για ομαλή ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών, ο Οργανισμός Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Προστασίας συνάπτει κάθε χρόνο σύμβαση έργου με ειδικό/ή λογοθεραπευτή/τρια.

Η κ. Ευφροσύνη Δέλλα, πτυχιούχος λογοθεραπεύτρια, παρέχει λογοθεραπευτική αξιολόγηση στα παιδιά των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, με σκοπό τον προσυμπτωματικό ανιχνευτικό έλεγχο (screening) ο οποίος προτείνεται για όλα τα παιδιά και πραγματοποιείται στο πλαίσιο της τακτικής παρακολούθησης της γενικότερης ανάπτυξής τους, καθώς και σε περιόδους μετάβασης από τη μία εκπαιδευτική βαθμίδα στην επόμενη (από τον παιδικό σταθμό στο νηπιαγωγείο).

Η πλειονότητα των παιδιών ακολουθεί, σε γενικές γραμμές, μια κοινή πορεία, όσον αφορά στην κατάκτηση των βασικών γλωσσικών αναπτυξιακών ορόσημων. Ωστόσο, για αρκετά παιδιά, η αναπτυξιακή πορεία της γλώσσας μπορεί να αποκλίνει σημαντικά, τόσο χρονικά, όσο και ποιοτικά, από τα συνήθη πρότυπα. Πρέπει να σημειωθεί ότι στο λόγο, κάθε άτομο έχει το δικό του ρυθμό εξέλιξης και για την τελική εκτίμηση συνυπολογίζονται διάφοροι παράγοντες.

Η έγκυρη διάγνωση δυσκολιών και η έγκαιρη παρέμβαση στην προσχολική ηλικία μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη αποκατάσταση των δυσκολιών που εμφανίζει το παιδί, μειώνοντας τις πιθανότητες εμφάνισης δυσκολιών στην σχολική επίδοσή του.

Ο λογοθεραπευτικός έλεγχος και η ατομική ενημέρωση των γονέων για την αξιολόγηση του παιδιού, πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγραμματισμού του ΟΠΚΑΠ για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου.

Η Πρόεδρος του ΟΠΚΑΠ
Βασιλεία Αλεξίου