Με ασφάλεια ανοίγουν οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί

Προκειμένου να ανοίξουν με ασφάλεια οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου Αγίου Δημητρίου, τη Δευτέρα 11-1-2021, πραγματοποιήθηκαν διάφορες εργασίες καθαριότητας και απολύμανσης των δομών και του εξοπλισμού τους.

Συγκεκριμένα, εκτός από προγραμματισμένες εργασίες της Υπηρεσίας Πρασίνου, πραγματοποιήθηκε λεπτομερής καθαρισμός όλων των επιφανειών και των παιχνιδιών με τους ατμοκαθαριστές που διαθέτουν οι δομές, ενώ ξέγινε σε όλα τα κτίρια απολύμανση covid με εφαρμογή ψυχρής εκνέφωσης.

Το προσωπικό των Σταθμών, που συμμετείχε ενεργά σε όλη φάση της απολύμανσης, είναι έτοιμο, από κάθε άποψη, να υποδεχθεί και πάλι τα παιδιά, αισιοδοξώντας ότι δεν θα χρειαστεί νέα διακοπή της λειτουργίας τους.