Με τη συμμετοχή και του Δήμου μας η συνάντηση του Δικτύου Πόλεων για την Ένταξη Μεταναστών και Προσφύγων

Δελτίο Τύπου

Η Χριστίνα Μαργαρίτη, εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος σε θέματα που αφορούν στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών & Προσφύγων (ΣΕΜΠ) και Ευαισθητοποίησης σε θέματα ΑμεΑ, εκπροσώπησε το Δήμο Αγίου Δημητρίου στη συνάντηση του Δικτύου Πόλεων για την Ένταξη Μεταναστών και Προσφύγων, που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχιακό Μέγαρο της Αθήνας, τη Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024.

Η τοποθέτηση της Χρ. Μαργαρίτη, στη συνάντηση, κινήθηκε στους άξονες της εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας ως υποχρεωτικό εργαλείο για την κοινωνική ενσωμάτωση και εν γένει την κάλυψη της εκπαιδευτικής επάρκειας και κατάρτισης και την ενδυνάμωση των κοινοτικών δομών. Επίσης εστίασε στην δημιουργία μιας πλατφόρμας για την κινητικότητα στην αγορά εργασίας με την άμεση ανταπόκριση στην ζήτηση εργαζομένων για την κάλυψη παροδικών ή μονίμων αναγκών στην Περιφέρεια, όπου υπάρχει σοβαρή έλλειψη εργατικού δυναμικού.

Κατά τις εργασίες της συνάντησης υπεγράφη νέο μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των παλαιών και νέων Δήμων, καθώς νέα μέλη του Δικτύου έγιναν οι Δήμοι: Αγιάς, Γαλατσίου, Ζωγράφου, Καβάλας, Καλλιθέας, Μυτιλήνης και Σερρών.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από 21 Δήμους της χώρας, ο Νάσος Βιτσεντζάτος, Αν. Γενικός Διευθυντής Μεταναστευτικής Πολιτικής, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ο Milan Colic, Senior Project Coordinator, του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ), ο Πέτρος Μάστακας, Durable Solutions Officer της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και ο Θανάσης Χειμωνάς, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων του Δήμου Αθηναίων, αναδεικνύοντας την αξία της συνεργασίας με την τοπική αυτοδιοίκηση για την προώθηση της συμπερίληψης.

Το «παρών» έδωσαν οι: Δήμαρχος Δέλτα, Μπισμπινά Γερακίνα, Δήμαρχος Καρδίτσας, Τσιάκος Βασίλειος, Δήμαρχος Νεάπολης Συκεών, Δανιηλίδης Σίμος, Δήμαρχος Τήλου, Καμμά Μαρία, Δήμαρχος Αγιάς, Γκουντάρας Αντώνης, Δήμαρχος Καβάλας, Μουριάδης Θεόδωρος, Δήμαρχος Καλλιθέας, Ασκούνης Κώστας και Δήμαρχος Σερρών, Μητλιάγκα Βαρβάρα. Στη συνάντηση εργασίας συμμετείχαν, επίσης, εκπρόσωποι από τους Δήμους Αγίου Δημητρίου, Βέροιας, Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου, Ιωαννιτών, Λαμιέων, Λάρισας, Πειραιά και Χανίων, καθώς και εκπρόσωποι του Ελληνικού Φόρουμ Προσφύγων και του Ελληνικού Φόρουμ Μεταναστών.

Άξονες συνεργασίας με βάση το Μνημόνιο

Το επικαιροποιημένο μνημόνιο συνεργασίας περιέχει τους ακόλουθους άξονες συνεργασίας μεταξύ των Δήμων:

  1. Ανταλλαγή καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας που σχετίζονται με την ένταξη Πολιτών Τρίτων Χωρών, την προώθηση της αρμονικής συνύπαρξης και τη διαμόρφωση τοπικών σχεδίων ένταξης.
  2. Υποστήριξη της επιχειρησιακής ικανότητας τοπικών υπηρεσιών, μέσω της ανταλλαγής πληροφορίας και της διασύνδεσης δημοτικών δομών που δραστηριοποιούνται στον τομέα εξυπηρέτησης Πολιτών Τρίτων Χωρών.
  3. Πραγματοποίηση επισκέψεων μελέτης στους δήμους – μέλη για την χαρτογράφηση και αξιολόγηση ενταξιακών αναγκών και αναπτυξιακών προκλήσεων και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας.
  4. Εντοπισμός χρηματοδοτικών μέσων και εργαλείων για την υλοποίηση των σκοπών του παρόντος μνημονίου συνεργασίας και συμμετοχή σε προτάσεις χρηματοδότησης για την υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων.
  5. Διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής σε τοπικό, εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο, με σκοπό την προώθηση βασικών ενταξιακών αρχών και προτεραιοτήτων.
  6. Συντονισμός και υλοποίηση δράσεων, όπως έρευνες πεδίου και πιλοτικά προγράμματα.
  7. Διοργάνωση εκδηλώσεων (σεμινάρια, ημερίδες, εργαστήρια κ.λπ.) για τα μέλη του Δικτύου Πόλεων, σε θεματικές που άπτονται του περιεχομένου του Δικτύου, σε συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς.
  8. Προώθηση και ενημέρωση κοινών ειδικού ενδιαφέροντος καθώς και του γενικού κοινού, όποτε κρίνεται απαραίτητο, αναφορικά με τοπικές δράσεις και ενταξιακές πρωτοβουλίες.

Λίγα λόγια για το Δίκτυο Πόλεων για την Ένταξη

Το Δίκτυο Πόλεων για την Ένταξη είναι ένα δίκτυο ελληνικών Δήμων που ανταλλάσσουν και σχεδιάζουν μαζί καλές πρακτικές εφαρμογές στον τομέα της ένταξης προσφύγων και μεταναστών. Δημιουργήθηκε το 2018 στη βάση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και λειτουργεί με την υποστήριξη του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στο πλαίσιο τριμερούς συνεργασίας με τον Δήμο Αθηναίων.