Μεταφορά ημέρας λειτουργίας της λαϊκής αγοράς “Λιδωρίκι”, λόγω της αργίας της Πρωτοχρονιάς»

Τοπική Οικονομία

Με την υπ’ αριθ. 4109/15-12-2023 απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Λειτουργίας Λαϊκών αγορών, η λαϊκή αγορά “Λιδωρίκι”, στην οδό Λιδωρικίου, θα λειτουργήσει την Κυριακή 31-12-2023, λόγω της αργίας της Πρωτοχρονιάς.