Μεταφορά της λαϊκής αγοράς της οδού Θουκυδίδου στην οδό Αμαλίας

► Από την Τετάρτη 16-11-2022 , η Λαϊκή Αγορά της οδού Θουκυδίδου μετακινείται και για τους επόμενους τέσσερις μήνες θα λειτουργεί στην οδό Αμαλίας.