Μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού

Με πράξη νομοθετικού περιεχομένου της 11ης Μαρτίου 2020, για εργαζόμενους και επιχειρήσεις, ανακοινώθηκαν κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.-