Μήνυμα για την ειρήνη από τα παιδιά του 14ου Νηπιαγωγείου Αγίου Δημητρίου

Νηπιαγωγεία

Τα παιδιά του 1ου τμήματος του 14ου Νηπιαγωγείου Αγίου Δημητρίου, στο πλαίσιο μιας eTwinning συνεργατικής δράσης με τίτλο “Transformation of a shoe box” με άλλα σχολεία της Ευρώπης, δημιούργησαν αυτή την αφίσα για την Ειρήνη.