Μοριοδότηση αιτήσεων συμμετοχής στα κατασκηνωτικά προγράμματα του 2021

Ο Οργανισμός Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Προστασίας (ΟΠΚΑΠ) ανακοινώνει τη γενική μοριοδότηση των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για τη συμμετοχή παιδιών στα προγράμματα της Δημοτικής Κατασκήνωσης κατά τη φετινή περίοδο.

Παρακάτω, μπορείτε να βρείτε:

• Την κατάσταση της τελικής μοριοδότησης.
• Τα κριτήρια μοριοδότησης των αιτήσεων.
• Έντυπο υποβολής ένστασης.

Ενστάσεις θα γίνονται δεκτές μόνο ηλεκτρονικά, έως την Παρασκευή 28-5-2021 στο e-mail kataskinosi@dad.gr.

Οι καταστάσεις των επιλεγέντων παιδιών, ανά περίοδο, θα αναρτηθούν μετά το πέρας της εξέτασης των ενστάσεων.-