Μοριοδότηση αιτήσεων συμμετοχής στα κατασκηνωτικά προγράμματα του 2023

Δημοτική Κατασκήνωση

Ο Οργανισμός Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Προστασίας (ΟΠΚΑΠ) ανακοινώνει τη γενική μοριοδότηση των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για τη συμμετοχή παιδιών στα προγράμματα της Δημοτικής Κατασκήνωσης κατά τη φετινή περίοδο.

Στη διπλανή στήλη, μπορείτε να βρείτε:

► Την κατάσταση της τελικής μοριοδότησης.
► Τα κριτήρια μοριοδότησης των αιτήσεων.
► Έντυπο υποβολής ένστασης.

Ενστάσεις θα γίνονται δεκτές μόνο ηλεκτρονικά, έως την Πέμπτη 11-5-2023, ώρα 24:00 στο e-mail kataskinosi@dad.gr.

Οι καταστάσεις των επιλεγέντων παιδιών, ανά περίοδο, θα αναρτηθούν μετά το πέρας της εξέτασης των ενστάσεων.