Διαβούλευση για τη διαμόρφωση της οδού Ασημακοπούλου

Στην Πλατφόρμα Διαβουλεύσεων του Δήμου Αγίου Δημητρίου, βρίσκεται σε εξέλιξη νέα διαβούλευση που αφορά στη διαμόρφωση της οδού Ασημακοπούλου.  Συγκεκριμένα, αφορά στην περιοχή που διασχίζει τμήμα της Ασημακοπούλου (από την οδό Παπαναστασίου μέχρι το τέρμα της στην οδό Μακρυγιάννη) και είναι χαρακτηρισμένη ως Τοπικό Κέντρο Γειτονιάς στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Αγ. Δημητρίου (ΦΕΚ Δ’ 195/1988, ΦΕΚ Δ’ 277/1999 και ΦΕΚ Δ’ 513/2006). Οι υπάρχουσες χρήσεις γης εκατέρωθεν της οδού είναι σε ένα μικρό βαθμό αντίστοιχες με αυτό το χαρακτηρισμό (τοπικό εμπόριο, τοπικές υπηρεσίες, τοπική αναψυχή και κατοικία).

Μπορείτε να δείτε τη σχετική Τεχνική Περιγραφή και τα σχέδια του έργου, αλλά  και να υποβάλετε προτάσεις για την τελική του διαμόρφωση …ΕΔΩ.