Νέα ψηφιακή υπηρεσία για τη χορήγηση βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ

Οικονομική Υπηρεσία
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε πλήρη λειτουργία τίθεται η νέα ψηφιακή υπηρεσία του Δήμου Αγίου Δημητρίου, για την έκδοση της βεβαίωσης περί μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ).

Στο εξής, η βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ θα εκδίδεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας, σύμφωνα με την με αρ.152/2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίου Δημητρίου (ΑΔΑ:ΨΘΨΘΩ63Υ6Ρ) περί μεταβίβασης κυριότητας ακινήτων κατ’ εφαρμογή του Ν.4915/2022 άρθρο 19, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν.1921/2022 άρθρο 76.

  • Η νέα υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη στην Πλατφόρμα Ψηφιακών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίου Δημητρίου, διαθέσιμη → ΕΔΩ
  • Η είσοδος σ’ αυτή θα γίνεται από την μεταβιβάζουσα ή τον μεταβιβάζοντα με τη χρήση των κωδικών taxisnet, επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα έγγραφα σε ψηφιακή μορφή.
  • Οι ενδιαφερόμενες / ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιούνται για την πορεία της αίτησής τους και θα λαμβάνουν άμεσα τη βεβαίωση στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλωθεί (υποχρεωτικό πεδίο) στην αίτησή τους.
  • Μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε σχετικές οδηγίες → ΕΔΩ

Ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Υπηρεσιών

Ιωάννης Παναγόπουλος