Νέα ψηφιακή υπηρεσία για τη χορήγηση βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ

Οικονομική Υπηρεσία
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την έκδοση της βεβαίωσης περί μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), επισκέπτεστε την ψηφιακή υπηρεσία του Δήμου Αγίου Δημητρίου.

Η βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ εκδίδεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας, σύμφωνα με την με αρ.152/2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίου Δημητρίου (ΑΔΑ:ΨΘΨΘΩ63Υ6Ρ) περί μεταβίβασης κυριότητας ακινήτων κατ’ εφαρμογή του Ν.4915/2022 άρθρο 19, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν.1921/2022 άρθρο 76.

  • Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη στην Πλατφόρμα Ψηφιακών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίου Δημητρίου → ΕΔΩ
  • Η είσοδος σε αυτή θα γίνεται από την μεταβιβάζουσα ή τον μεταβιβάζοντα με τη χρήση των κωδικών taxisnet, επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα έγγραφα σε ψηφιακή μορφή.
  • Οι ενδιαφερόμενες / ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιούνται για την πορεία της αίτησής τους και θα λαμβάνουν άμεσα τη βεβαίωση στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλωθεί (υποχρεωτικό πεδίο) στην αίτησή τους.
  • Μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε σχετικές οδηγίες → ΕΔΩ

Ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Υπηρεσιών

Ιωάννης- Μάριος Μπάντος